Säker och ren mat

Bra mat skapas av noggrant utvalda råvaror som är rena och hållbart producerade med extremt höga krav på hantering och hygien.

Produktsäkerhet och -kvalitet är av största vikt för oss. Matens säkerhet baseras på yrkeskunnigheten och ansvarsfullheten hos de personer som arbetar i livsmedelskedjan, pålitligheten i livsmedelskedjans metoder samt förebyggande och hantering av risker.

För produktsäkerheten är det exempelvis viktigt med transparens och öppenhet inom livsmedelskedjan vad gäller råvarornas ursprung och tillverkningsskeden.

Kvalitets- och miljösystemen i Apetit-koncernens fabriker

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 (djupfrysta grönsaker och djupfryst mat, djupfrysta pizzor och vegetabiliska oljor) och miljöledningssystemet 14001 (djupfrysta grönsaker och djupfryst mat) omfattar produktutveckling, inköp (inkl. kontraktsodling), försäljning, tillverkning och marknadsföring. Miljöledningssystemet ISO 14001 omfattar dessutom Apetit Suomi Oy:s verksamhet på Länsi-Säkylä industriområde.

Livsmedelssäkerhetssystemet (FSSC 22000) omfattar hela produktionskedjan från råvarumottagning till leverans av färdiga produkter i Säkylä (djupfrysta grönsaker och djupfryst mat), Pudasjärvi (djupfrysta pizzor) och Kantvik (vegetabiliska oljor).

Livsmedelssäkerhetstandarden BRC (Global Standard for Food Safety, Issue 8: August 2018) omfattar de produkter som tillverkas i fabriken i Säkylä och de förmedlingsprodukter som levereras djupfrysta.

Fabriken i Säkylä har genomgått en revision i enlighet med SMETA 6.0 (4-Pillar). Certifieringen omfattar följande delområden: Labour Standards, Health & Safety, Environment, Business Ethics.

Apetits kontraktodlare för ärtor är certifierade i enlighet med SAI (Sustainable Agricultural Initiative).

Fabriken i Säkylä har godkänts för tillverkning av ekologiska livsmedel.

Apetit Ruoka Oy:s laboratorium i Säkylä är ett av Livsmedelsverket godkänt laboratorium för egenkontroll. Verksamheten följer standarden ISO 17025.

Certifications

Apetit (frysta grönsaker och livsmedel och pizzor)

FSSC22000 (frysta grönsaker och livsmedel)
FSSC22000 (frysta pizzor)
ISO9001
ISO14001
BRC
FSA
MSC

Avena (oljefröprodukter)

FSSC22000
ISO22000
ISO9001

Produktutveckling

Alla Apetits produkter baseras på produktutvecklingsstrategin att utveckla hälsosamma och enkla produkter som hjälper människor att öka sitt grönsaksintag. Apetit utvecklar sina produkter i enlighet med allmänna näringsrekommendationer samt följer och använder pålitliga undersökningar och näringsinformation som publiceras av forskningsinstitut inom branschen. Apetit har förbundit sig att följa sju av livsmedelssäkerhetsverket Eviras näringsåtaganden. Syftet är att förbättra den näringsmässiga kvaliteten i finländsk kost samt att stötta hållbara kostval.

I utvecklingen av grönsaksrika och veganska produkter fäster vi särskild vikt vid deras protein- och energiinnehåll. En mångsidig förbrukning av grönsaker, vegetabiliska oljor och fullkorn är en central del av en hälsosam kost.

Vi använder inte genmodifierade råvaror vid tillverkningen av våra livsmedel. Våra frysta grönsaksprodukter innehåller inte några tillsatsmedel och användning av tillsatsmedel i övriga produkter görs endast efter noggrant övervägande och begränsas till vad som är nödvändigt.

Förpackningar

Pålitlig information och angivelser på produktförpackningar och övrig produktkommunikation hjälper konsumenten att ta köpbeslut, följa den kost de har valt och att undvika allergener.

Förpackningens uppgift är också att skydda livsmedlet, öka dess hållbarhet i butiken samt minska matsvinnet. Vi använder endast fordrad mängd förpackningar och undviker överflödig paketering.